KZI

Psykoterapi AB

Kristina Lander

leg. psykolog, leg. psykoterapeut,
certifierad EMDR-terapeut,
klinisk hypnos,
integrativ psykoterapi på psykodynamisk grund

Startsida
Utbildning
Psykoterapi
Symbolterapi, symboldrama
Psykoterapeut
Om företaget
Klinisk hypnos
Trauma och dissociation
EMDR Handledning
Litteratur


Handledning

Jag handleder gärna, såväl individuellt som i grupp, både i metod- och processhandledning. En grupp bör bestå av 3-4 deltagare för att fungera optimalt.
Man brukar räkna med att varje deltagare behöver minst 45 minuter till sitt förfogande.

Min specialitet är inom trauma och dissociation, vilket ofta inbegriper områden som sexuella övergrepp och andra former av långvarig traumatisering, men jag är naturligtvis också öppen för andra handledningsuppdrag.

För varje uppdrag upprättas skriftligt kontrakt där pris, frekvens och handledningens varaktighet framgår samt muntlig överenskommelse om handledningens syfte och målsättning där ett gemensamt undersökande av behov som behöver tillmötesgå noggrant gås igenom.

Kostnad för handledning (2018): SEK 1.600 + moms för 45 minuter.


KZI Psykoterapi AB, Kristina Lander, Kompanivägen 13, 1 tr, 791 40 Falun 
Org.nr: 556893-1298
Tel: 070-364 29 06
E-post:kzipsykoterapi@gmail.com