KZI

Psykoterapi AB

Kristina Lander

leg. psykolog, leg. psykoterapeut,
certifierad EMDR-terapeut,
klinisk hypnos,
integrativ psykoterapi på psykodynamisk grund

Startsida
Utbildning
Psykoterapi
Symbolterapi, symboldrama
Psykoterapeut
Om företaget
Klinisk hypnos
Trauma och dissociation
EMDR Handledning
Litteratur


Klinisk hypnos

Som ett komplement till det psykoterapeutiska samtalet använder jag gärna klinisk hypnos. Det är en av flera imaginativa (föreställande genom inre bilder) och fokuserande behandlingsmetoder och kan också uttryckas som t ex symboldrama och ego-state-arbete. Även EMDR-metoden har vissa likheter med klinisk hypnos.

Klinisk hypnos brukar beskrivas som att befinna sig i ett transtillstånd, vilket innebär att man tillåter sig, med  hjälp av sin psykoterapeut, en fokuserad avslappning för att öppna upp sig för att bli mer mottaglig för läkande påverkan - psykoterapeuten får då arbeta mer med den omedvetna (språklösa men mindre självkritiska) delen av Självet.

Ett liknande tillstånd kan upplevas t ex i yoga, meditation eller annan mental träning (genom att fokusera på något, utestänger man t ex negativa tankar och självnedvärderande kritik).

Klinisk hypnos underlättar sökandet efter problemets kärna och möjliga lösningar.

Svensk lagstiftning kräver att alla som arbetar med hypnos skall inneha en vårdyrkeslegitimation. Själv är jag legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut (av Socialstyrelsen) samt har genomgått grundutbildningarna, steg I och II, i SFKHs regi. Jag är också medlem i SFKH (Svenska föreningen för klinisk hypnos). Jag har också genomgått fördjupningsutbildningar i klinisk hypnos för legitimerade psykoterapeuter.

 
KZI Psykoterapi AB, Kristina Lander, Kompanivägen 13, 1 tr, 791 40 Falun 
Org.nr: 556893-1298
Tel: 070-364 29 06
E-post:kzipsykoterapi@gmail.com