KZI

Psykoterapi AB

Kristina Lander

leg. psykolog, leg. psykoterapeut,
certifierad EMDR-terapeut,
klinisk hypnos,
integrativ psykoterapi på psykodynamisk grund

Startsida
Utbildning
Psykoterapi
Symbolterapi, symboldrama
Psykoterapeut
Om företaget
Klinisk hypnos
Trauma och dissociation
EMDR Handledning
Litteratur


Presentation

Mötet

Förutsättning för förståelse är att ett Möte kan ske. Med Möte menar jag den känsla av psykisk närhet som uppstår då samtalet kännetecknas av öppenhet, ärlighet och ödmjukhet.

Varje människa anar, även om detta ibland tycks djupt fördolt, de brister och hinder som stör den egna psykiska växten. Av olika orsaker har man valt att inte kännas vid dem, ofta på grund av den smärta de skapar.
I det tillåtande Mötet där dessa hinder och brister erkänns som en del av vår mänskliga tillvaro, kan förståelse ske och förändring äga rum.

Våra upplevda brister och hinder är många gånger svåra att över huvudtaget uttala eller så kan vi helt sakna orden att uttrycka det vi känner. Vi behöver hjälp att förlösas på andra sätt. Med hjälp av utredande samtal, hypnos och ego state-arbete hjälper jag Dig att närma Dig Ditt Sanna Själv. Det som kanske synes skrämmande förvandlas i processen till något förståeligt och hanterbart och med tiden kanske till något alldeles fantastiskt!


Leg. psykolog Kristina Lander

Beskrivning av mig och verksamheten

I mitt arbete som psykoterapeut överenstämmer mitt teoretiska tänkande och människosyn med objektrelationsteorin vilken har sin hemvist i den psykodynamiska traditionen. Jag arbetar integrativt, dvs jag använder de metoder och förhållningssätt som jag anser bäst anpassade för de problem Du söker för. Det integrativa tänkesättet inbegriper medvetenheten om att allt hänger samman - genom våra tankar, känslor och kroppsförnimmelser deltar  vi i ett ständigt samspel med vår omgivning.

Jag arbetar heltid, måndagar-torsdagar. Jag försöker vara flexibel vad gäller besökstider och jag strävar efter att anpassa tiden efter klientens önskemål.

Jag erbjuder bl a individualterapeutisk behandling, jagstödjande och/eller bearbetande, till vuxna, unga vuxna och ungdomar, men jag arbetar också gärna med parsamtal och familjesamtal.

En session individualpsykoterapi varar 60 minuter. EMDR-behandling kan ibland kräva 90 minuter. För parsamtal åtgår 90 minuter.
Kostnad för privatpersoner: 60 minuter SEK 1000. Parsamtal: SEK 1.800 (fr.o.m. 1 jan 2016).

 
KZI Psykoterapi AB, Kristina Lander, Kompanivägen 13, 1 tr, 791 40 Falun 
Org.nr: 556893-1298
Tel: 070-364 29 06
E-post:kzipsykoterapi@gmail.com