KZI

Psykoterapi AB

Kristina Lander

leg. psykolog, leg. psykoterapeut,
certifierad EMDR-terapeut,
klinisk hypnos,
integrativ psykoterapi på psykodynamisk grund

Startsida
Utbildning
Psykoterapi
Symbolterapi, symboldrama
Psykoterapeut
Om företaget
Klinisk hypnos
Trauma och dissociation
EMDR Handledning
Litteratur


Om företaget

Företaget startades 2001.

Företaget innehar F-skattesedel och företagsförsäkring i Trygg-Hansa.

Jag innehar medlemskap i Sveriges Psykologförbund, Psykologföretagarna, Svenska föreningen för klinisk hypnos (SFKH), Föreningen EMDR-Sverige samt ESTD (European Society for Trauma and Dissociation).

Företaget är beläget i Falun.

Jag arbetar heltid, måndagar-torsdagar.

Jag har vårdavtal med landstinget Dalarna vilket innebär möjlighet att gå i samtalsbehandling hos mig via remiss från vuxenpsykiatrin i Dalarna. En session är då enligt avtal 60 minuter. Egen kostnad SEK 150 upp till högkostnadsskyddet SEK 1.100.

 

Personuppgiftspolicy

GDPR eller dataskyddsförordningen, är en lag som gäller i hela EU från den 25 maj 2018. Den syftar till att vi alla ska få större kontroll över hur uppgifter om oss hanteras och öka säkerheten för hur våra personuppgifter behandlas.
Dataskyddsförordningen kompletteras med andra regler, som gäller t ex de krav som ställs på patientjournaler (Patientdatalagen) och de lagar som handlar om sekretess och tystnadsplikt.

Jag har därför tagit fram en personuppgiftspolicy som ska värna din personliga integritet. Du får ta del av den under ditt första samtal hos mig.

Den beskriver hur jag använder de uppgifter du lämnar till mig för att jag ska kunna ge dig en god och säker vård samt att dessa uppgifter också används i det systematiska och fortlöpande patientsäkerhetsarbetet. Dessa uppgifter ska också utgöra en informationskälla för dig som patient.

Legitimerade psykologer är skyldiga enligt lag att dokumentera vården genom att föra journal (Patientdatalagen) och min verksamhet står under tillsyn av Inspektionen för vård och omsorg (IVO).


 

KZI Psykoterapi AB, Kristina Lander, Kompanivägen 13, 1 tr, 791 40 Falun 
Org.nr: 556893-1298
Tel: 070-364 29 06
E-post:kzipsykoterapi@gmail.com