KZI

Psykoterapi AB

Kristina Lander

leg. psykolog, leg. psykoterapeut,
certifierad EMDR-terapeut,
klinisk hypnos,
integrativ psykoterapi på psykodynamisk grund

Startsida
Utbildning
Psykoterapi
Symbolterapi, symboldrama
Psykoterapeut
Om företaget
Klinisk hypnos
Trauma och dissociation
EMDR Handledning
Litteratur


Objektrelationsteorin

Objektrelationsteori eller ett objektrelationstänkande innebär att man sätter det personliga och unika hos människan i centrum.
Man tänker sig att varje spädbarn föds med någonting som är unikt och icke utbytbart, en unik kärna, som det är viktigt att värna om. Barnet föds också med personliga förutsättningar, ett själv, även om detta själv är outvecklat. Olika barn har olika förutsättningar och behoven är olika i omfattning och styrka. Det som räcker för det ena barnet räcker kanske inte för det andra.
Om omgivningen/föräldrarna är tillräckligt bra, dvs tillräckligt lyhörda för barnets behov och signaler, kan barnets kärna, det sanna självet, utvecklas på ett positivt sätt.

Om ett barn inte får tillräckligt gensvar på sitt sanna själv trycks det sanna självet undan. Barnet lär sig att beskydda det genom att förneka det och utvecklar istället dess motsats, det falska självet. Barnet försöker på detta sätt överleva i en omgivning som ger för litet stöd och bekräftelse. Risken är då överhängande att barnets psykiska utveckling stannar upp och självet blir odifferentierat och dåligt sammanhållet. Istället för att vara ”sig själv” försöker man vara någon annan, antingen genom att försöka spegla sin omgivning och ge omgivningen vad man tror den vill ha eller också revolterar man eftersom man känner att man inte har några möjligheter att infria omgivningens förväntningar. I botten ligger en känsla av att vara overklig.

Ett objektrelationstänkande betonar betydelsen av mänskliga relationer. Det är i relationer som människor hittar och bekräftar sig själva och det är i relationer som man kan återupptäcka aspekter av sig själv som en gång gått förlorade. En bra psykoterapi kan ge denna möjlighet till växt och utveckling.

KZI Psykoterapi AB, Kristina Lander, Kompanivägen 13, 1 tr, 791 40 Falun 
Org.nr: 556893-1298
Tel: 070-364 29 06
E-post:kzipsykoterapi@gmail.com