KZI

Psykoterapi AB

Kristina Lander

leg. psykolog, leg. psykoterapeut,
certifierad EMDR-terapeut,
klinisk hypnos,
integrativ psykoterapi på psykodynamisk grund

Startsida
Utbildning
Psykoterapi
Symbolterapi, symboldrama
Psykoterapeut
Om företaget
Klinisk hypnos
Trauma och dissociation
EMDR Handledning
Litteratur


EMDR

Jag är certifierad EMDR-terapeut sedan våren 2009.

EMDR är en förkortning av ”Eye Movement Desensitization and Reprocessing”. Det är ett psykoterapeutiskt förhållningssätt som har visat sig effektivt för att minska eller helt reducera besvär efter traumatiska upplevelser i det förgångna som fortfarande stör i vardagen, t.ex. i form av invaderande minnen eller tankar, överväldigande känslor, mardrömmar, ångest, känslomässig avstängdhet, låg självkänsla eller annat som medför en sänkt livskvalitet. Dessa kan härröra sig från t.ex. överfall, övergrepp, olyckshändelser eller naturkatastrofer.

EMDR-metoden innebär bland annat bilateral stimulering (stimulering av kroppens båda sidor/båda hjärnhalvorna) vilket medför att frysta traumatiska minnen som ej kunnat processas kan "lösas upp", processas på nytt och bearbetas.

Själva bearbetningen tar olika lång tid beroende på problematik, allt från ett fåtal gånger till några månader. Parallellt med EMDR-behandlingen kan sedvanlig psykoterapeutisk samtalsbehandling pågå.

En EMDR-session kan ta upp till 90 minuter i anspråk.

 

KZI Psykoterapi AB, Kristina Lander, Kompanivägen 13, 1 tr, 791 40 Falun 
Org.nr: 556893-1298
Tel: 070-364 29 06
E-post:kzipsykoterapi@gmail.com