KZI

Psykoterapi AB

Kristina Lander

leg. psykolog, leg. psykoterapeut,
certifierad EMDR-terapeut,
klinisk hypnos,
integrativ psykoterapi på psykodynamisk grund

Startsida
Utbildning
Psykoterapi
Symbolterapi, symboldrama
Psykoterapeut
Om företaget
Klinisk hypnos
Trauma och dissociation
EMDR Handledning
Litteratur


Psykoterapeut

Viktig information att känna till är att psykoterapeut är en av Socialstyrelsen skyddad titel. För att kunna använda titeln psykoterapeut måste man vara legitimerad av Socialstyrelsen.

Den som använder titeln legitimerad psykoterapeut skall också ange sin grundutbildning, t ex leg psykolog, leg psykoterapeut.


KZI Psykoterapi AB, Kristina Lander, Kompanivägen 13, 1 tr, 791 40 Falun 
Org.nr: 556893-1298
Tel: 070-364 29 06
E-post:kzipsykoterapi@gmail.com