KZI

Psykoterapi AB

Kristina Lander

leg. psykolog, leg. psykoterapeut,
certifierad EMDR-terapeut,
klinisk hypnos,
integrativ psykoterapi på psykodynamisk grund

Startsida
Utbildning
Psykoterapi
Symbolterapi, symboldrama
Psykoterapeut
Om företaget
Klinisk hypnos
Trauma och dissociation
EMDR Handledning
Litteratur


Symbolterapi, symboldrama

Symbolterapi

Som symbolterapeut arbetar jag både med orden och bortom orden. Med hjälp av symboler, drömmar och sagor får Du som klient ytterligare instrument att undersöka Din inre värld. De, i det omedvetna gömda, begränsande bristerna och hindren (rädslor och skam vi bär på alltsedan barndomen) kan ges ett uttryck, tolkas och förstås och en förändring i form av psykisk växt kan ske. Du kan avlasta Dig gamla destruktiva förhållningssätt och finna alternativa konstruktiva lösningar på Din livsproblematik.

Symboldrama

I min utbildning till symbolterapeut ingick även utbildning i symboldrama där mitt arbetssätt grundar sig på CH Leuners metod. Symboldrama är ett utforskande av omedvetna bilder vilka kan uppnås genom avslappning och klinisk hypnos. Du framkallar ur Ditt omedvetna de bilder Du behöver arbeta med och genom ett detaljerat utforskande, med min hjälp, uppnår Du en större förståelse för Din inre värld. Bilderna presenteras i ord och/eller genom målande eller andra uttryckande tekniker.


KZI Psykoterapi AB, Kristina Lander, Kompanivägen 13, 1 tr, 791 40 Falun 
Org.nr: 556893-1298
Tel: 070-364 29 06
E-post:kzipsykoterapi@gmail.com