KZI

Psykoterapi AB

Kristina Lander

leg. psykolog, leg. psykoterapeut,
certifierad EMDR-terapeut,
klinisk hypnos,
integrativ psykoterapi på psykodynamisk grund

Startsida
Utbildning
Psykoterapi
Symbolterapi, symboldrama
Psykoterapeut
Om företaget
Klinisk hypnos
Trauma och dissociation
EMDR Handledning
Litteratur


Utbildning
•  leg. psykolog •  leg. psykoterapeut • certifierad EMDR-terapeut • dipl. symbolterapeut

U

Utbildningen till psykolog är femårig. Det är en bred utbildning och psykologer är representerade inom många olika yrkesområden - klinisk verksamhet som t ex psykologmottagningar, barn- och ungdomspsykiatriska kliniker, vuxenpsykiatrin, primärvården; inom organisationer såsom förskolor och skolor som skol- och förskolepsykolog; inom företag som organisationspsykolog där man kan arbeta med gruppdynamik, chefsutveckling, rekrytering m.m.

I grundutbildningen till psykolog ingår gedigna kunskaper i utvecklingspsykologi samt psykopatologi (felutveckling/störning/sjukdom), kunskaper som behövs i psykologutredningar och psykodiagnostik inför psykoterapeutisk behandling.

Vidareutbildningen till legitimerad psykoterapeut, vilken kan påbörjas tidigast två år efter erhållen legitimation som psykolog, är treårig och är en fördjupning av de teoretiska kunskaperna som behövs i det psykoterapeutiska arbetet. Min vidareutbildning till legitimerad psykoterapeut har gett mig behörighet att arbeta både med barn och ungdomar samt vuxna.

En 2-årig vidareutbildning till symbolterapeut gav mig fördjupade kunskaper i symboler, drömmar, bilder, sagor och myter.
Jag har vidare en grundutbildning i hypnos (SFKH) samt har under 2011 genomgått en fördjupad utbildning i hypnos för legitimerade psykoterapeuter.
Jag är EMDR-certifierad sedan 2009. Jag är också vidareutbildad i diagnosticering och behandling av kronisk traumatisering och dissociation för Ellert Nijenhuis och Suzette Boon från Holland.

 

KZI Psykoterapi AB, Kristina Lander, Kompanivägen 13, 1 tr, 791 40 Falun 
Org.nr: 556893-1298
Tel: 070-364 29 06
E-post:kzipsykoterapi@gmail.com